Kontakt

„VOĆE-PRODUKT“ DOO VRANJE
ul. Kralja Stefana Prvovenčanog 82/23, 17500 Vranje, Srbija

PIB: 100548421
Mat.br. 07871341

Tekući račun:
180-7191210011622-03 ALPHA BANKA AD BEOGRAD
205-214492-13 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Osoba za kontakt:
Saša Stojmenović dipl. ing
Tel: +381 65/31-77-004 ;  +381 65/323-0055
e-mail: sasaposto@gmail.com , sasaposto@yahoo.com