Eпικoινωνία

„VOĆE-PRODUKT“ DOO VRANJE
St Kralja Stefana Prvovenčanog 82/23, 17500 Βράνιε, Σερβία

PIB: 100548421
Αριθμός μητρώου 07871341

Τρεχούμενος λογαριασμός:
180-7191210011622-03 ALPHA BANKA AD BEOGRAD
205-214492-13 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
SAŠA STOJMENOVIĆ
Tel: +381 65/31-77-004 ;  +381 65/323-0055
e-mail: sasaposto@gmail.com , sasaposto@yahoo.com